Yönetimin Mesajı

tc

GÖKBELEN olarak hedefimiz, doğanın bize sınırlı olarak bahşettiği doğal kaynaklarımızdan maden ve mermeri, mühendislik bilimi ve tekniğin gücünü kullanarak üretmek ve insanlığın kullanımına sunmaktır. Bu yüzden varlığını tespit ettiğimiz rezervleri, etkin ve verimli bir şekilde, heba etmeden yeryüzüne çıkarmak ve doğru şekilde dünya pazarına sunmak için çevreye duyarlı üretim prosesleri, ülke menfaatlerini gözeten üretim ve pazarlama politikaları geliştiriyoruz.

     İnsana ve çalışanlarımıza saygıya dayanan yönetim anlayışımızla onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarak, tutarlı, dürüst ve güvenilir bir şirket olmayı temel ilkemiz kabul ediyoruz.

     Teknik kapasite ve bilgi birikimimiz ile ülkemiz madenciliğinin önde gelen şirketlerinden biri olmak, tecrübemizi genç nesillere aktarmak, yeni rezervler tespit ederek ve bunları doğru şekilde işleterek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam etmek için heyecanla çalışıyoruz.

M.Turgut Çopuroğlu